Mpembův jev – skutečnost nebo fikce?

>>> English version <<<

Diplomová práce ke stažení zde (2 MB)
Napište mi: mpemba zavinutec pavelbohm tecka cz

Abstrakt

Název práce: Mpembův jev – skutečnost nebo fikce?
Autor: Pavel Böhm
Katedra: Katedra didaktiky fyziky
Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc., Ústav teoretické fyziky
e-mail vedoucího: Jan tecka Obdrzalek zavinutec mff tecka cuni tecka cz
Abstrakt: Cílem této práce bylo teoreticky i experimentálně prozkoumat reálnost tzv. Mpembova jevu, při němž původně teplejší voda zmrzne dříve než voda původně chladnější.
Pojednává o něm množství teoretických i experimentálních prací, na jejichž základě byl vytvořen a diskutován seznam okolností, které by mohly Mpembův jev podpořit. Některé z nich byly experimentálně ověřovány.
Experimenty byly prováděny jednak s malými množstvími destilované vody (do 1 ml) v laboratoři, jednak v "kuchyňských podmínkách" s vodou z vodovodu (v množstvích okolo 200 ml) v obyčejné mrazničce. Určování okamžiků úplného zmrznutí vody bylo prováděno sledováním inflexních bodů na teplotních křivkách.
V protikladu k Mpembově jevu a v souladu s obvyklým názorem zmrzla studená voda zpravidla dříve než voda původně teplejší. Mpembův jev byl potvrzen nejvýrazněji v situaci, kdy se mohla nádoba s horkou vodou protavit do ledového podkladu. Ostatní sledované vlivy byly málo výrazné nebo neprůkazné.